Boje místního významu a zaujetí obrany na Ondavě (29. 10. – 30. 11. 1944)

13.01.2020

Koncem října se dále zhoršovalo počasí. Jednotky 38. armády byly velmi vysílené a prořídlé. Navíc od 30.10. velitel frontu stahoval od 38. armády veškeré posilové prostředky. Od 29.10. do 20. 11. se 67. ss. a 1. čsas snažily vylepšit své pozice před připravovanou Východoslovenskou operací. Wehrmacht obsadil strategické body, měl výhodu v pozorování, zaminoval prostor a dělostřelectvem bránil 38. armádě v dalším postupu. Houževnatý odpor kladl až do 25. 11. kdy byl vývojem v Maďarsku donucen zahájit ústup na připravenou obrannou linii na řece Ondavě.

18. 11. - 26. 11.

Boje o soutěsku Obšár

probíhaly ve dvou obdobích, první boje proběhly ve dnech 7. 10. - 18. 10. Silně vybudovanou nepřátelskou obranu se překonat nepodařilo. Podruhé se o tuto soutěsku bojovalo ve dnech 18 až 26. 11. Od 20. listopadu se rozpoutaly těžké boje o bezejmennou výšinu nacházející se jihozápadně od sedla. Její ovládnutí bylo důležité pro další postup směrem na Bodružal.

17. 11. - 27. 11.

Útok sovětských tanků údolím potoka Kapišuvky

V době, kdy vojska 1. čsas. bojovala o vyjití z Karpat na směru Korejovce, Hunkovce, provedly tankové svazy 38. armády pokus proniknout nepřátelskou obranou na směru Níž. Pisaná, Kapišová. Útoky vojsk proti horským výšinám ovládajícím pisanskou soutěsku na křídlech, t. j. kóta 442 severovýchodně Svidnička a silně opevněná kóta 536 Javira proti které útočil. 1. čsas, měly oklamat nepřítele, pokud šlo o směr hlavního úderu tankových vojsk. Když byl odražen úder sovětských vojsk údolím potoka Kapišuvky, bylo úsilí 38. armády přeloženo zpět na levé křídlo k dukelské komunikaci, kde se dalo předpokládat, že nepřítel hlavní úder 38. armády nebude očekávat.

Namáhavé a zdlouhavé probíjení se tanků poskytlo však nepříteli čas soustředit k místu průlomu své zálohy. Zásahem těchto sil byl postup sovětských vojsk na protitankovém postavení na hřbetě severozápadně Kapišové zastaven.

29. 10. - 30. 11.

Nové posily pro Wehrmacht

Nepřítel přisunul do prostoru síly a prostředky z prostoru Obšáru a zasadil do bojů další dvě divize: 68. a čerstvou 357., kterou sem přisunul dokonce až z Norska.

26. 11. - 28. 11.

Zaujetí obrany na řece Ondavě

Po ovládnutí bezejmenné výšiny východně od Obšáru se československá a sovětská vojska zapojila do bojové činnosti probíhající v rámci východoslovenské operace vojsk 4. ukrajinského frontu. Během 26. - 28. listopadu pronásledovali ustupující jednotky protivníka ve směru Bodružal, Gribov, Vislava, Stročín a podél cesty Bodružal - Miroľa - Bukovce - Stropkov, do večera 27. listopadu osvobodili Stročín a v ranních hodinách následujícího dne Stropkov. Během prosince 1944 pak zaujaly obranu na horním toku řeky Ondavy.