Plán operace

18.01.2020

[FOTO: x09.jpg]

[mapa 05]

Dne 4. 9. 1944 vydal velitel 1. ukrajinského frontu maršál I. S. Koněv rozkaz veliteli 38. armády genplk. K. S. Moskalenkovi k provedení útočné operace na krosensko-dukelském směru. Na přípravu operace takového rozsahu bylo potřeba 4 - 6 týdnů, ale vzhledem k vážnosti situace dostal velitel na přípravu jen pět dnů. V původním plánu se počítalo s pomocí Východoslovenské armády, která obsadí Dukelský průsmyk.

V konečném plánu operace a rozkaze velitele 38. armády na její uskutečnění se však již nepočítalo s vysazením 2. čs. paradesantní brigády, ani s útokem divizí Východoslovenské armády, které byly již odzbrojené.

[FOTO: x09a.jpg]

Soustředění sil.

Koněv nařídil seskupením vojsk šesti střeleckých divizí, 1. čs. armádního sboru, 1. jezdeckého gardového sboru a 25. tankového sboru, posíleným 17. dělostřeleckou průlomovou divizí, dvěma brigádami raketometů BM 31 a dvěma pluky raketometů BM 13 ("Kaťuše"), prolomit obranu protivníka na úseku (mimo) Niepla, Odrzykoń a rozvíjet útok směrem na Potok, město Dukla, Tylawa, Prešov s úkolem rozbít síly protivníka, dosáhnout hranice Slovenska a spojit se se slovenským vojskem a partyzány bojujícími s německými okupačními vojsky.

[FOTO: x10.jpg]

Průlom a první den.

Velitel 38. armády se rozhodl uskutečnit průlom do obrany protivníka v úseku Chrzastówka - Toroszówka s pomocí šesti střeleckých divizí 52., 101. a 67. střeleckého sboru.

Do konce prvního dne měly jednotky zničit nepřítele v taktické hloubce obrany (18km) a dosáhnout čáry Jaslo - Kobylany - Bzianka.

[FOTO: x11.jpg]

Druhý den.

V druhém dni operace měl být do průlomu nepřátelské obrany zasazen, s úkolem rozvíjet útok do hloubky, druhý sled 38. armády (1. čs. armádní sbor) a její rychlá skupina (1. gardová jezdecký sbor a 25. tankový sbor) z čáry Zmigród Nowy, Dukla. 1. čs. armádní sbor měl z prostoru obce Krasna postupovat směrem Krosno - Dukla. Po proniknutí útvarů 101. střeleckého sboru (101. ss) do prostoru města Dukly měl útočit z čáry Iwla - Jasionka na směru Tylawa, Ladomírová, Giraltovce.

Do konce druhého dne měly útočící vojska ovládnout severní vstupy do Karpat na čáře Rostajné, Ciechania, Jasliska.

[FOTO: x12.jpg]

Třetí den.

Třetí den měla vojska 38. armády rozvinout úspěch do hloubky, dosáhnout čáry Bartne - Radocyna - Kružlová, t. zn. dosáhnout hranic Slovenska překročit státní hranice a v součinnosti s 1. gardovou armádou proniknout na Slovensko.

[FOTO: x13.jpg]

Čtvrtý a pátý den.

V závěru pátého dne měly vyjít jádrem sil na čáru Sabinov, Prešov, Hanušovce a tím vytvořit předpoklady pro další rozvíjení úspěšného průlomu do nitra Slovenska.