Přenesení bojů na levé křídlo 38. armády a prolomení druhého pásma německé obrany (15. 9. – 19. 9. 1944)

16.01.2020

Splnit původní záměr operace se nepodařilo, boje na hlavním směru útoku nabraly zdlouhavý a vyčerpávající charakter. Maršál I. S. Koněv nařídil přenést hlavní útok na levé křídlo s cílem zaútočit na město Dukla z východu. Vojska přešla od volného manévrování k obtížnému dobývání prvního hřebene Karpat.

12. 9. - 14.9.

Zasazení 2. čs. pdb.

Již od 12. 9. na levém křídle 38. armády v sestavě 67. ss. působila 2. čs. paradesantní brigáda. V noci 12. 9. ihned po namáhavém přesunu provedla brigáda průzkum bojem a do odpoledne následujícího dne překonala čtyři nepřátelská obranná postavení a dobyla osadu Pielnia a několik okolních výšin. Pro nedostatek munice se však musela stáhnout. Večer 13. 9. se brigáda pokusila o další útok, byla ale zastavena silnou nepřátelskou palbou.

15. 9.

Přenesení bojů na levé křídlo

Přenesení bojů na levé křídlo zahájil 67. ss. spolu s 4. gts. genpor. P. P. Polubojarova v síle 59 tanků T-34 a 9 samohybných děl SU-85. Útočící jednotky však nedosáhly výraznějšího úspěchu.

18. 9.

Útok ve směru Pułavy

Maršála I. S. Koněv ze zálohy frontu přisunul 31. ts. genmjr. V. J. Grigorieva. 31. ts a 4. gts. měly dohromady 144 tanků a samohybných děl. Během následujících bojů 242. tanková brigáda 31. ts v součinnosti s 2. čs. paradesantní brigádou plk. V. Přikryla koncem 19. 9. osvobodili obec Puławy a okolí.

15. 9. - 19. 9.

2. čs. pdb. bojuje dál

Dle rozkazu maršála I. S. Koněva z 16. 9. se měla brigáda po dobytí osady Puławy stáhnout z fronty a připravit na přesun na Slovensko. Dne 18.9. ještě nebyla osada dobyta, ale došlo ke změně rozkazu a brigáda se začala stahovat ke Krosnu. Velení 1. praporu 2. čspb. si však vymínilo, že se přesunou, až dobijí obec Puławy, což se jim 19. 9. podařilo.

15. 9.

Útok 107. střeleckého sboru

Z okolí města Sanok směrem na obec Bukowsko vedla útok 129. střelecká divize ze 107. ss. 4. ukrajinského frontu.

15. 9. - 19. 9.

Němci se houževnatě bránili

V oblasti se houževnatě bránily jednotky 68. pěší divize pod velením genpor. Paula Scheuerpfluga. Jednotky utrpěly značné ztráty a byly zatlačeny do svahů východně od města Dukly. 18. 9. byla nepřátelská obrana posílena o 24. tankovou divizi, která sem byla přesunutá z prostoru severně od Varšavy.

15. 9. - 19. 9.

Urputné boje o kótu 534

Nad městem Dukla se stále bojovalo. 1. čs. brigáda (1. čsb) urputně bojovala o kótu 534, která často měnila majitele. 3. čs. brigáda (3. čsb) operovala severně od města Dukla. Němci využívali výhodných pozic a účinně používali své dělostřelectvo umístěné na protějším hřebenu na Hyrowe hoře.

Arm. gen. Karel Klapálek [audio]

16. 9. - 19. 9.

1. gjs. bojuje v obklíčení

1. gardový jezdecký sbor držel kruhovou obranu. Od 16. 9. byl sbor zásobován i letecky. Zásobování bylo nedostatečné a probíhalo pouze v noci. Například 17. 9. bylo letadly 208. letecké divize při 147 letech dopraveno 17,5 tun zásob.