Proniknutí ke třetímu pásmu obrany (19. 9. – 27. 9. 1944)

15.01.2020

Útokem 4. gts. a 31. ts. z východu a 1. čsas ze severu se podařilo dobýt město Dukla a následně i vyvrátit Wehrmacht z obranných postavení nad městem. Do 26. 9 vojska 38. armády pronikla k hlavnímu karpatskému hřebeni a v rámci příprav na další postup začala s částečným přeskupením sil.

Šířka útočného pásma armády v tomto období dosahovala 75 km. Boje se přesunuly do horských oblastí, které bránil silný nepřítel. Vojska prováděla obtížné útoky soutěskami, po horských cestách a zalesněných hřbetech, neboť nepřítel zatarasit všechny cesty, po kterých se dalo snadno postupovat.

20. 9.

Dobytí města Dukla

Odpoledne se jednotky 4. gts přiblížily k městu Dukla a společným útokem tanků a pěchoty 1. čsas ze severu město dobyly.

21. 9. - 26. 9.

Boje o Hyrowu horu

1. čsas vedl boje o ovládnutí Hyrowé hory. Vzhledem k těžkému terénu do východiště k útoku a do místa soustředění po útoku musely být tanky vytaženy za využití traktorů. Dne 26. 9., po dobytí osady Hyrowa, dostal sbor rozkaz k vystřídání a přesunu do prostoru Barwinek - Zyndranowa.

19. 9. - 27. 9.

Německé protiútoky

Útvary německé 1. tankové divize podnikaly útoky ze západu do boku jednotek postupujících na město Dukla. Německá 68. a 75. pd. se stáhly na jih od města Dukla. Německá obrana byla dne 22. 9. posílena o 359. pěší divizi a o tři dny později o 1. lehkou divizi.

20. 9. - 26. 9.

1. gjs. se probojoval z obklíčení

Dne 20. 9 se 1. gjs. probojoval k obci Wilsznia a s cílem obsadit cesty při osadě Ladomírova vyrazil 1.gjs. ráno 21.9 do útoku. 2. gardová jezdecká divize večer pronikla do prostoru severně od obce Korejovce a obsadila Dobroslavu. 7. gardová jezdecká divize 21. 9. ráno obsadila Šarbov a Krajnú Porúbku.

Za svítání 22. 9. její předsunutý oddíl zaútočil na německé pozice v Krajnej Bystrej. 1. gjd. obsadila Vyšnú Písanú a Nižnú Písanú. Dne 23. 9. po tom, co tankové svazky 38. armády obsadily Tylawu, dostal 1gjs. rozkaz k útoku ve směru Šarbov, Tylawa, aby vyšel z obklíčení. Jednotky sboru postupně vyšly z obklíčení a od večera 26. 9. byl 1. gardový jezdecký sbor převelen do zálohy velitele 1. ukrajinského frontu.