Soustředění jednotek rudé armády a 1.čsas

19.01.2020

Po skončení Lvovsko-sandoměřské operace měla 38. armáda jen tři střelecké sbory (52., 101. a 67), v rámci kterých bylo devět střeleckých divizí s průměrně 4.500 až 5.000 osob. Do začátku KDO byla 38. armáda výrazně posílena. Počet divizí se pak zvýšil na 13,5. To představovalo asi 97.000 osob a přibližně 1.700 děl a minometů a 110 tanků a samohybných děl. Průměrný počet osob ve střeleckých divizích se podařilo zvýšit na 5.000 - 6.000. Všechny svazky, kromě 1. čs. armádního sboru, byly vyčerpané z předchozích bojů, což se projevilo na jejich bojových možnostech. Za pouhé čtyři dny (4. - 7. 9. 1944) byla 38. armáda rozmístěna v pásmu širokém 68 km.

52. střelecký sbor.
52. ss. (304., 305. a 340. střelecká divize) pod velením genmjr. S. M. Buševa se rozvinul na pravém křídle na úseku širokém 21 km.

101. střelecký sbor.
101. ss. (70. gardová střelecká divize, 183. a 211. střelecká divize) pod velením genpor. A. L. Bondareva se rozvinul ve středu operační sestavy na úseku širokém 4 km.

67. střelecký sbor
67. ss. (241., 140. a 121. střelecká divize) pod velením genmjr. I. S. Šmyga se rozvinul na levém křídle na úseku širokém 43 km.

25. tankový sbor
25.ts. (111. tb, 162. tb, 175. tb a 20. motostřelecká brigáda) pod velením genmjr. F. G. Anikuškina (od 30. 9. 1944 pod velením Generálmajora V. G. Petrovského) se soustředil v prostoru Brzeżanka (mimo) - Rzepnik - Węglóvka 4,5 až 12 km od předního okraje vojsk prvního sledu armády.

1. gardový jezdecký sbor
1. gjs. (1., 2. a 7.gardová jezdecká divize) pod velením genmjr. V. K. Baranova se soustředil v prostoru Węglóvka - Krasna (mimo) - Brzeżanka ve vzdálenosti 6 až 13 km od předního okraje vojsk prvého sledu.

1. čs. armádní sbor
1. čsas. pod velením brig. gen. Jana Kratochvíla (od 10. 9. 1944 pod velením brig. gen. Ludvíka Svobody) se soustředil v prostoru obcí Krasna - Domaradz (mimo).