Materiály
Dokumenty, Fotky, Nahrávky
Audio

Audio

Děkujeme společnosti Supraphon za laskavé poskytnutí audio záznamů.

partner-4

arm. gen. Ludvík Svoboda vzpomíná na své spolubojovníky a společnou bojovou cestu z Buzuluku do Prahy.

Arm. gen. Ludvík Svoboda vzpomíná na své spolubojovníky a společnou bojovou cestu z Buzuluku do Prahy.

a2

Arm. gen. Karel Klapálek vzpomíná na svou válečnou cestu přes Střední východ, do Anglie a přes Karpatsko dukelskou operaci zpátky domů do Československa.

a3

Stíhací pilot plk. Jan Skopal vzpomíná na svou válečnou anabázi v Anglii, na východní frontě a během Slovenského národního povstání.

a4

Genplk. Ing. Miroslav Šmoldas vzpomíná na svou válečnou anabázi na východní frontě. Jako náčelník spojení 1. brigády se zůčastnil Karpatsko-dukelské operace.

a5

Pplk. Marie Kvapilová rozená Pišlová vzpomíná na své boje na východní frontě. S 1. čs. armádním sborem prošla všemi boji až do Prahy.

a7

Gen.mjr. Josef Slabý vzpomíná na Karpatsko-dukelskou operaci, během které jako velitel týlu zodpovídal za zásobování celého sboru.

a6

Plk. Viliam Sloboda vzpomíná jak přešel ze Slovenské armády k Rudé armádě a jak se dostal do 2. čs. samostatné paradesantní brigády.