Centrální expozice Vojenské historického muzeum ve Svidníku otevřít na mapě Google

Muzeum

Muzeum se specializuje na dokumentaci vojenských dějin Slovenska v období bezprostředbně pred a během 1. světové války ve Východních Karpatech, meziválečného období a 2. světové války s důrazem na průběh Karpatsko-dukelské operace, partizánské hnutí a osvobozování území Slovenska v letech 1944 – 1945. Pro prezentaci reálií slouží pro návštěvníky centrální expozice.