Historické muzeum v Dukle otevřít na mapě Google

Muzeum

Vznik múzea v Dukle sa datuje od výstavy v roku 1964 v bočnom krídle, ktorá znázorňuje karpatsko-dukliansku operáciu v roku 1944 ako najväčšiu horskú bitku 2. svetovej vojny. Vznik tejto výstavy a múzea v paláci podnietila skupina aktivistov Poľského turisticko vlastivedného zväzu z Krosna, Rzeszowa a Dukly. So vznikom múzea súvisela predovšetkým rekonštrukcia zničeného palácovo-parkového komplexu, zničeného vojenskými operáciami.

V roku 1968 bola výstava pridelená ku kompetenciám múzea v Krosne, ako Vojenské vysunuté pracovisko v Dukle. Organizačnú samostatnost‘ múzeum získalo až v roku 1972, v ktorom získalo názov Múzeum bratstva zbroje. V rokoch 1979 – 82 prevzalo 11 hektárový park a v roku 1984 bola muzeálna expozícia prenesená do hlavnej palácovej budovy. V roku 1991 bolo premenované ma Historické Múzeum – Palác v Dukle, ktore‘ je od roku 1999 organizačnou zložkou okresu Krosno.

V múzeu sú vystavované priame expozície o dejinách Dukly, duklianskeho palácovo-parkového komplexu a bojoch v Karpatoch v období 1. a 2. svetovej vojny. Každý rok sa tu organizuje viacero tematických výstav. Na nádvorí sa nachádza skanzen ťažkej zbroje.