Místo

V okolí obce Krasna se koncentroval 1. čsas před operací.