Výhled na boje u Machnówky a Wrocanky otevřít na mapě Google

Místo

Z tohoto místa je nejlépe vidět na první boje 1. čs. armádního sboru u Machnówky a Wrocanky dne 9. 9. 1944.

První bojové nasazení 1.čsas bylo zároveň také dnem, kdy měl sbor největší ztráty. Velitel sboru arm. gen. J. Kratochvíl v jeho průběhu nenavázal včas kontakt se sousedními jednotkami a nezabezpečil důkladný průzkum. Nic netušící jednotky, které v ranních hodinách vstoupily v pochodových proudech do vesnic Machnówka a Wrocanka, byly přepadeny nepřátelskou dělostřeleckou palbou. Sbor se následně neúspěšně snažil útočit na německé obranné pozice.