Místa

Kde si operaci připomenout?
sk-t-d-31

Cerkva Ochrany Presvätej Bohorodičky

Zrubová cerkva Ochrany Presvätej Bohorodičky v Miroli bola postavená v roku 1770. Veže i stupňovité štvorhranné kupoly sú zakončené makovičkami so slepými tamburmi a krížmi. […]

sk-t-d-29

Cerkva sv. archanjela Michala

Drevená zrubová cerkva sv. archanjela Michala v Príkrej bola postavená v roku 1777. Jej fundátorom bol Joan Skrjavskyj, ktorý pochádzal z Príkrej a tu pôsobil […]

sk-t-d-22

Kostelík Ochrany Presvätej Bohorodičky

Cerkva Ochrany Presvätej Bohorodičky bola postavená v roku 1938. Aj keď je z 20. storočia, je jediná zaradená do súboru národných kultúrnych pamiatok a má […]

sk-t-d-25

Kostelík sv. Mikuláše

Medzi najstaršie drevené cerkvi patrí gréckokatolícky chrám – cerkva sv. Mikuláša v Bodružali – postavený v roku 1658. V roku 2008 bola táto cerkva zapísaná […]

sk-t-d-20

Kostelík Ochrany Presvätej Bohorodičky

Drevená cerkva východného obradu Ochrany Presvätej Bohorodičky v Korejovciach bola postavená v roku 1764. Jedna z najmenších cerkví je pekne situovaná nad obcou na strmom […]

sk-t-d-15

Kostelík Úmrtí Presvätej Bohorodičky

Zrubový, trojpriestorový objekt na nízkej kamennej podmurovke zasvätený Zosnutiu Presvätej Bohorodičky v Hunkovciach bol postavený koncom 18. storočia. Veľmi fotogenická, typická lemkovská stavba severo-západného typu. […]

sk-t-d-12

Kostelík sv. Bazila Velikého

Cerkva sv. Bazila Veľkého v Krajnom Čiernom bola postavená v roku 1730. Je to zrubová stavba, v ktorej je veža čiastočne samostatná a čiastočne opretá […]

sk-t-d-9

Kostelík sv. archanděla Michala

Drevená zrubová trojdielna lemkovská cerkva zriedkavého južného typu v Šemetkovciach je z roku 1752. Dvojstupňovité kupoly nad svätyňou a loďou pokryté šindľom sú zakončené kužeľovitými […]

sk-t-d-7

Kostelík sv. archanděla Michala

Bez použitia klincov bola v roku 1742 postavená zrubová cerkva archanjela Michala v Ladomirovej. Je jednou z architektonicky najhodnotnejších cerkví na Slovensku. Ako jediná lemkovského […]

sk-t-d-3

Kostelík sv. Paraskievy

V roku 1705 bola postavená cerkva sv. Paraskievy v Dobroslave. Prístavbou dvoch bočných kaplniek v roku 1932 sa pôvodný trojdielny pôdorys stavby zmenil na päťdielny, […]