Náš tým

Projekt by nevznikl bez usilovné práce následujících členů týmu

Koordinátoři

Koordinátor projektu

Mgr. Miroslav Klusák

Společnost Ludvíka Svobody o.s.

miroslav_klusak@volny.cz

(CZ) +420 777 080 623

Koordinátorka pro Slovensko

Ing. Mgr. Silvia Slivková

Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky Prešovské univerzity v Prešove

slivkova.unipo@gmail.com

(SK) +421 903 125 495

 

Facilitátoři pro Polsko

František a Barbara Geislerovi

franta@frantisekgeisler.com

basia@pastwiska.pl

(PL) +48 886 271 236

(PL) +48 662 112 779

Autorský tým

Vedoucí autorského týmu

plk. v. v. doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc.

VHU – Bratislava

bystricky.j@gmail.com

 

Člen autorského týmu

Roman Štér

Národní archiv ČR

romanster@atlas.cz

 

Člen autorského týmu

Mgr. Tomáš Hofírek

KVH Polom

tomashofirek@post.sk

 

Člen autorského týmu

mjr. v. v. Dr. Miroslav Brož

mjrbroz@seznam.cz

 

Člen autorského týmu

Ing. Peter Žoffčak

KVH Svoboda

p.zoffcak@gmail.com

Člen autorského týmu

Mgr. František Štambera

Historické muzeum (Oddělení novodobých českých dějin)

frantisek_stambera@nm.cz

Asistent autorského týmu

Jiří Klůc

ČSBS

jirka.t-34@seznam.cz

Kartografové

Digitalizace map

RNDr. Štefan Koco, PhD.

Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky Prešovské univerzity v Prešove

kocostefan@gmail.com

Digitalizace map

Mgr. Miloslav Michalko, PhD.

Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky Prešovské univerzity v Prešove

miki.michalko@gmail.com

 

Digitalizace map

Mgr. Jana Michalková

Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky Prešovské univerzity v Prešove

j.kormanikova@gmail.com

Turistické databáze

Turistická databáze

Mgr. Bibiána Miščíková

Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky Prešovské univerzity v Prešove

miscikovab@gmail.com

 

Vyhodnocení vlivu na regionální rozvoj

RNDr. Slavomír Bucher, PhD.

Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky

Prešovské univerzity v Prešove

slavobucher@gmail.com

Média

PR a média

Mgr. Veronika Svobodová

vsv.press@gmail.com

Kamera a střih

Externí spolupracovníci

Autorská práva

Mgr. Michal Koščík, Ph.D.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Cestování a turistika

Albert Fikáček

Expedition Club CZ