František Josef Geisler

Československý důstojník a kapitán v Britské armádě (1942-1944), velitel čety Commandos. Na vlastní žádost se v řadách 2. Čs. samostatné paradesantní brigády zúčastnil Karpatsko-dukelské operace kde 18. září 1944 padl když zachraňoval své zraněné vojáky.

(25. července 1918 Hall, Tyroly – 18. září 1944 Pastwiska, Polsko)

Mládí

Otec Františka Geislera byl přednosta pošty v Jižních Čechách. V roce 1920 se s rodinou přestěhovali do Košic na Slovensku, kde jeho otec převzal pozici přednosty pošty pro východní Slovensko. V roce 1924 začal studovat v Košicích a maturoval v roce 1937. Následující rok se s rodinou přestěhoval do Brna, kde jeho otec převzal pozici přednosty pošty pro Jižní Moravu. V září 1939 František Geisler začal studovat na Vysoké škole zemědělské a lesnické v Brně, ale 17. 11. 1939 Němci univerzitu zavřeli. O měsíc později, po mnoha debatách s přáteli, František Geisler opustil Československo a spolu s dalšími odešel přes Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Řecko, Turecko, Sýrii, Maroko, Alžírsko do Francie.

Válka

Do Agde ve Francii dorazil 4. 2. 1940, kde vstoupil do Československé armády a prošel výcvikem ve svobodné Francouzské armádě. S pádem Francie byla jeho jednotka evakuována do Liverpoolu a dále přesunuta do Cholmondeley Park u Manchesteru v Anglii.

V Anglii

Po důstojnickém výcviku byl F. Geisler 26. 5. 1940 povýšen do hodnosti podporučíka a poslán k Čs. brigádě v Leamington Spa, Warwickshire, kde pokračoval ve výcviku. V zimě 1941 – 42 byla brigáda přesunuta k Yeovil. F. Geisler absolvoval výcvik u Commandos (6. 4. 1942 – 20. 4. 1942) kurz „no.5 Western Command Assault and battle School Llanberis“ v Severním Walesu. Následně ve Skotsku na zámku Commandos u Fort William absolvoval „Western Command Junior Leaders School“ v Stokesay Court, Onibury, Craven Arms Shropshire, kde byl 23. 4. 1942 přijat do Britské armády. Do 4. 6. 1942 působil jako instruktor v „Rifle Wing“. Od 5. 7. 1942 pokračoval ve výcviku a 10. 7. 1942 dokončil „the Assault and Battle School Llanberis course“ s doporučením na vyššího instruktora (higher instructor) od plk. Lorda Digby (Inspektor pěchoty výcvikového zařízení).

Tajné míse a speciální výcvik

V hodnosti kapitána Britské armády absolvoval tajné mise ve Francii u Boulogne s 11. regimentem Commandos jako velitel čety (30 mužů). Bylo rozhodnuto, že F. Geisler bude vycvičen pro speciální operace v Československu a pro tyto účely absolvoval SOE výcvikový kurz v Arisaig v severozápadním Skotsku. 22.8.1942 až 19.9.1942 absolvoval „Course 9 Arisaig (STS25)“, byl ubytován v „Traigh House“. Dále 31.10.1942 až 28.11.1942 absolvoval „Course no.11 Arisaig (STS25)“, byl ubytován v Traigh House. Po dokončení druhého kurzu, na přelomu roku 1942 a 1943, absolvoval František Geisler parašutistický výcvik v Ringway Manchester, kde absolvoval 84 seskoků.

Po dokončení parašutistického výcviku byl přiřazen k „Frinton – II Corps District Intelligence School“ kde se připravoval na mise v okupovaném Československu. O období do poloviny roku 1943 se nic neví, je ale pravděpodobné, že se podílel na tajných operacích nebo podporoval operace v Československu.

V druhé polovině roku 1943 byl F. Geisler zpět ve Frintonu. V Dovercourt, potkal Angličanku Joyce Locke, se kterou se 16. 09. 1943 oženil. Měsíc na to byl povýšen do hodnosti poručíka Československé armády. Dále následovaly další operace během zimy 1943/1944 až do května 1944 kdy byly při přípravě na invazi do Evropy všechny tajné operace ukončeny.

2. československá paradesantní brigáda v SSSR

por. František Geisler byl uvolněn ze služby a válka pro něj mohla skončit. Když se ale doslechl o 2. Čs. parabrigádě formované k nasazení na Východní frontě dobrovolně se přihlásil k této jednotce aby se podílel na osvobození svého domova.

Dne 15. 7. 1944 odjel vlakem s dalšími důstojníky z brigády do Grenoch kde se nalodili a 18.7.1944 odjeli konvojem přes Gibraltar do Port Said, odkud po souši a po moři přes Damašek, Basru, Baku, Cernocice a dále až na frontu, která v té době byla na Polských hranicích.

Přesně dva měsíce později 18. 9. 1944 byl por. František Geisler zabit v akci, když zachraňoval své zraněné vojáky v bitvě u vesnice Pastwiska v Polsku, 15 kilometrů od Československých hranic.

V Brně má F. Geisler pamětní tabuli na budově pošty a je po něm pojmenovaná i jedna z Brněnských ulic.

Vyznamenání

Československý válečná kříž 1939. (17. 3. 1947)
Československá vojenská medaile Za zásluhy I. stupeň. (17. 3. 1947)
Pamětní medaile Za věrnost a brannost Slovenska v r. 1918-1938. (1947)
Pamětní odznak Za účast v národním boji za osvobození Československa v r. 1939+1945. (1948)
Zlatá hvězda, Řád za svobodu udělená prezidentem ČSR (1949)
Dukelská pamětní medaile (1959)

Bibliografie

BŘEČKA, J. Silver B neodpovídá. Brno : Spolek přátel čs. opevnění, 2004. ISBN 80–86463-19-2.

HARRISON, D.M. Para-military training in Scotland during World War 2. Arisaig : West Word, Land, Sea and Islands Centre, 2001. 78 s.

MAREK, J. Pátou kartu bere smrt. Českoslovenští parašutisté v britských battle-dressech 1941-1945. Cheb : Svět křídel, 2000. ISBN 80-85280-64-7.

RODÁK, J. Pozabudnuti hrdinovia, vojnové a povojnové príbehy. [s.l.] : ADIN, 2012. 136 s. ISBN 978-80-89-540-19-8. S. 37-40.

Archiv Vojenského Muzea Svidník

encyklopedie.brna.cz
www.frantisekgeisler.com
en.wikipedia.org
www.pomnikparasutistum.cz
www.pastwiska.com
www.praguepost.com

Autor: František Geisler

v2

Gertruda Engelová

Československá důstojnice a lékařka. 11. února 1942 byla V Buzuluku...

(16. 05. 1910 Český Krumlov – 10. 10. 2003 Praha) Předválečná léta Narodila se v Českém Krumlově v rodině Mořice a Marty Frankensteinových, obecnou školu […]

v5

Artur Vrba (Weber)

(17. července 1913 Orlová – 9. srpna 1987) Mezi prvními, kteří pocítili na vlastní kůži, co znamená holocaust, byl i zástupce a později přednosta 4. […]

v12

Pplk. Ludvík (Albert) Engel

Na Dukle bojoval jako náčelník 2. oddělení 1. čs. armádního...

(14. 8. 1912, České Budějovice, Československo – 29. 1 1945, Vážec, Československo) Důstojník, absolvent vojenské akademie, který přes Sovětský svaz došel na bojiště na Středním […]

v11

Mjr. Virág (Virák) Michal

(1. listopadu 1915 Sarkadi, okr. Iršava, Podkarpatská Rus – 18. února 1998 ) Předválečná léta Michal Virág se narodil na Podkarpatské Rusi otci Mihalu Virágovi […]