Karpatsko-dukelská operace

Popis průběhu bojů 

Karpatsko - dukelská operace (KDO). Byla součástí Východokarpatské operace - jedné z největších horských útočných operací na východní frontě za druhé světové války. Sovětské a československé vojsko útočilo přes Karpaty s cílem pomoci Slovenskému národnímu povstání (SNP).

Osvobozování Polska a Rumunska. Koncem srpna 1944, po skončení Lvovsko-sandoměřské operace, hlavní síly 1. ukrajinského frontu měly obsazené sandoměřské předmostí na řece Visle, vojska 60. a 38. armády tohoto frontu a 1. gardová armáda s 18. armádou 4. ukrajinského frontu dosáhly čáru od Dembice přes Sanok, Skole, Pasečnú ke Krasnoiľsku. Na jižním...

Nacisté za pomoci slovenských jednotek postupně vybudovali tři pásma obrany a dvě mezilehlá postavení. Systém obrany byl členěný do hloubky 30 - 50 km a většinou se jednalo o několik řad nesouvislých zákopů a opevněných strategických bodů. Celý prostor byl velmi hustě zaminován. K začátku operace byly obranné práce hotovy z 30 - 40 %. Některé...

Po skončení Lvovsko-sandoměřské operace měla 38. armáda jen tři střelecké sbory (52., 101. a 67), v rámci kterých bylo devět střeleckých divizí s průměrně 4.500 až 5.000 osob. Do začátku KDO byla 38. armáda výrazně posílena. Počet divizí se pak zvýšil na 13,5. To představovalo asi 97.000 osob a přibližně 1.700 děl a minometů a 110 tanků a...

Plán operace

18.01.2020

Dne 4. 9. 1944 vydal velitel 1. ukrajinského frontu maršál I. S. Koněv rozkaz veliteli 38. armády genplk. K. S. Moskalenkovi k provedení útočné operace na krosensko-dukelském směru. Na přípravu operace takového rozsahu bylo potřeba 4 - 6 týdnů, ale vzhledem k vážnosti situace dostal velitel na přípravu jen pět dnů. V původním plánu se počítalo s...

Zalesněný horský terén stěžoval postup a omezoval možnosti manévrování. Počasí se dále zhoršovalo, půda byla rozmoklá a cesty blátivé. Třetí obranné postavení Wehrmachtu se opíralo o hlavní hřeben pohoří a bylo tvořeno třemi pásy nesouvislého opevnění, které využívalo terénních výhod. Údolí a cesty byly silně zaminovány a dělostřelecké přepady a...

Koncem října se dále zhoršovalo počasí. Jednotky 38. armády byly velmi vysílené a prořídlé. Navíc od 30.10. velitel frontu stahoval od 38. armády veškeré posilové prostředky. Od 29.10. do 20. 11. se 67. ss. a 1. čsas snažily vylepšit své pozice před připravovanou Východoslovenskou operací. Wehrmacht obsadil strategické body, měl výhodu v...