Vzpomínky vojáků.

Text průvodce je v přípravě, mějte prosím strpení.

Zde se seznámíte s bojovou cestu 1. čs. armádního sboru přes výběr příběhů a vzpomínek vojáků a vojákyň. Sledujeme legendární bojovníky jako Arnošta Steinera. Nezraněný prošel celou bojovou cestu z Buzuluku do Prahy. Za svou statečnost v boji obdržel sedm Čs. válečných křížů 1939. Tehdy v hodnosti podporučíka se zúčastnil všech hlavních bojů našeho sboru a téměř vždy v první linii. Armádní generál Ludvík Svoboda na něj vzpomínal: "...můžete mi věřit, že jsem ve dvou válkách viděl mnoho, ale málo kdy činy obdobné Steinerovým." Vyprávíme příběhy i méně známých hrdinů a hrdinek, jako třeba Františka Geislera.

Někteří veteráni sepsali své paměti, vzniklo mnoho monografií i románů. Hrdinské činy jsou popsány i v bojových hlášeních. Sekce kombinuje dobové dokumenty, audio a video materiály, vzpomínky účastníků a badatelskou práci řady profesionálů a nadšenců. Nabízí tak různé pohledy na boje, protože každý se nacházel na různých místech a měl svou perspektivu. Osobní příběhy řadových vojáků i velitelů vás provedou bojištěm KDO.