Průvodce je určen pro potomky a příbuzné bojovníků 1. čsas, aby snáze našli místa bojů a příběhy svých předků a příbuzných. 

Projekt morálně či finančně podpořili někteří potomci či příbuzní těchto veteránů:

por. Vladimír Blažek

voj. Roza Drobná

pplk. Ludvík (Albert) Engel

kpt. František Josef Geisler

ppor. Věra Holubeva (Biněvská)

plk. Vasil Kobulej

plk. Bedřich Kopold

kpt. Valentina Lísková (Biněvská)

rot. Helena Luťanská

voj. František Mazánek

voj. Růžena Morozovičová (Biněvská)

voj. Vladimír Pavelka

voj. Cecilie Vasilina Slívková

arm. gen. Ludvík Svoboda

kpt. Jiřina Švermová (Kopoldová)

npor. Bernard Vlček

kpt. Irma Vlčková

gen. mjr. Sergej Petras

arm. gen. Heliodor Píka

voj. Vladimír Polívka

genpor. Vlastislav Raichl

voj. Demeter Savický

plk. v.v. MUDr. Gustav Singer

Markéta Singerová

Tým autorů není v kontaktu se všemi potomky a příbuznými těchto vojáků.