Partneři a sponzoři

Projekt by nevznikl bez intenzivní spolupráce těchto organizací a institucí.

Organizace

Společnost Ludvíka Svobody z.s.

SLS z.s. koordinuje realizaci projektu a zajišťuje administraci grantů.

Kontakt:
info@dukla1944.com
SLS z.s.
Rozýnova 11
Praha 6 – Břevnov
169 00

www.sls.ludviksvoboda.cz

Vojenský historický ústav Bratislava

VHU Bratislava dohlíží nad odbornou úrovní projektu. Poskytuje dobové dokumenty do multimediální databáze.

www.vhu.sk

Muzeum Historyczne - Pałac w Dukli

Historické muzeum města Dukla poskytuje dobové dokumenty do multimediální databáze ze svého archivu a zajišťuje příběhy polského obyvatelstva do průvodce.

www.muzeumdukla.pl

Prešovská univerzita v Prešove

Prešovská univerzita projektu poskytuje odborné zázemí v oblasti kartografie a vyhodnocení dopadu projekltu na regionální rozvoj.

www.unip.sk

Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky

Katedra geografie a aplikované geoinformatiky Prešovské univerzity v Prešově provádí digitalizaci dobových map. Převádí nákresy přesunů a bojů do digitálních mapa a propojuje je s GPS. Katedra vytváří turistickou databázi.

www.unipo.sk/fakulta-humanitnych-prirodnych-vied/geografia

Klub vojenskej histórie Svoboda

KVH Svoboda pomáhá s rozborem dobových map a s identifikací fotografií. Poskytuje multimediální materiály ze svého archivu a provádí simulace bojů pro multimediální část průvodce.

www.kvhsvoboda.sk

Regionálna rozvojová agentúra Svidník

RRA Svidník poskytla svou databázi regionálních turistických destinací.

www.rrasvidnik.sk

Asociace cestovních kanceláří České republiky

ACK ČR nám pomáhá s nastavením dlouhodobé udržitelnosti našeho projektu.

www.ackcr.cz

Národní archiv ČR

Národní archiv zpřístupňuje našemu týmu archivní materiály, které se váží ke Karpatsko-dukelské operaci a pomáhá nám s jejich odborným zpracováním.

www.nacr.cz

Euroregion Karpacki

Asociace Karpatského Euroregionu v Polsku nám pomáhá získávat granty a spolupracuje s našimi polskými partnery na propagaci průvodce.

www.karpacki.pl

Územní samospráva

město Svidník

Město Svidník nám poskytuje zázemí při testování průvodce v terénu a zprostředkovává kontakt s místními podnikateli. Město nám bylo velkou oporou v samotném začátku projektu.

www.svidnik.sk

město Dukla

Město Dukla nám poskytuje zázemí při testování průvodce v terénu a zprostředkovává kontakt s místními podnikateli.

www.dukla.pl

město Krosno

Město Krosno nám zprostředkovává kontakt s místními podnikateli.

www.krosno.pl

obec Zarszyn

Obec Zarszyn byla naším prvním partnerem v Polsku. Zprostředkovala nám kontakt s dalšími městy a zajišťuje kontakt s místními podnikateli.

www.zarszyn.pl

obec Besko

Obec Besko nám zprostředkovává kontakt s místními podnikateli.

www.besko.pl

Generální sponzoři

Letuška.cz

Společnost Letuška v důležitý moment finančně podpořila náš projekt a umožnila tak dokončení první fáze projektu.

www.letuska.cz

CZ LOKO

Společnost CZ Loko finančně podpořila náš projekt v samotném začátku.

www.czloko.cz

Sponzoři

Supraphon

Společnosti Supraphon děkujeme za laskavé poskytnutí audiozáznamů z gramofonové série „Bojovali za svobodu“ z roku 1985.

www.supraphon.cz

Slovenská agentúra pre cestovný ruch

SACR děkujeme za podporu a propagaci projektu.

www.sacr.sk

Pražská energetika, a. s.

Pražská energetika a.s. finančně podpořila další rozvoj stránek a umožnila rozšíření multimediální databáze.

www.pre.cz

Tvůrci děkují přátelům projektu

Manželé Rezkovi, manželé Brožovi, Albert Fikáček, Agnieszka Fafius, Jan de Jong, manželé Pospíšilovi, manželé Černí, Maria a Klara Jackl, Miroslav Semančík, Stanislav Veselý, manželé Čiernikovi, Andrej Dan Bárdoš, Jiří Studnička, Dagmar Hudson, Vendula Pavlicová, Hana Karolína Kobulejová.

Ocenění

Cena ministra za inovativní přínos v oblasti cestovního ruchu

Získali jsme cenu Ministra dopravy, výstavby a regionálního rozvoje Slovenské republiky v soutěži „Nejlepší inovace v cestovním ruchu“ v roce 2014.