O projektu

Průvodce vzniká součinností těchto organizací

AUTORSKY TÝM

Koordinátoři projektu

Miroslav Klusák

Koordinátor projektu pro ČR

Zodpovědný za ....

miroslav_klusak@volny.cz

Autoři textů

plk. v. v. doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc. - VHÚ - Bratislava

Bc. Roman Štér - Národní Archiv

mjr. v. v. Dr. Miroslav Brož 

Tomáš Hofírek

Digitalizace map

Ing. Mgr. Silvia Slivková - Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky. Prešovská univerzita v Prešove.

Mgr. Bibiána Miščíková - Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky. Prešovská univerzita v Prešove.

Mgr. Jana Kormaníková - Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky. Prešovská univerzita v Prešove.

Mgr. Miloslav Michalko, PhD. - Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky. Prešovská univerzita v Prešove.

RNDr. Štefan Koco, PhD. - Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky. Prešovská univerzita v Prešove.

Video produkce

Mgr. Barbora Vodičková - www.barboravodickova.cz

Tvorba webu

...

Tvorba mobilní aplikace

...Seznam pramenů

  • Bystrický, Jozef - Od priesmyku Predeal po Kurovské sedlo. Boje vo Východných Karpatoch v roku 1944. Bystrický, Jozef a kol. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2011. 389 s., il. ISBN:978-80-89523-07-8
  • BYSTRICKÝ, Jozef, ed.: Pramene k vojenským dejinám Slovenska V/2/1. 1. čs. armádny zbor v ZSSR a jeho účasť na oslobodzovaní Slovenska v rokoch 1944 - 1945. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 448 s., príl., reg. ISBN 978-80-89523 -28-3


Autorská práva 

Fotografie, audio, video ...