Medailonky bojovníků

Během KDO v hodnosti poručíka velel speciální četě samopalníků 2. praporu 2. paradesantní brigády. Četa byla určená pro speciální úkoly - průzkum bojem, výpady, obchvaty a nebo průlom nepřátelského postavení za použití vhodné taktiky.